Tilaus- ja toimitusehdot


Asiakkuus

Verkkopalveluiden tilaaminen edellyttää aina rekisteröitymistä asiakkaaksi, sillä nämä tuotteet toimitetaan tai ne ovat käytettävissä vain rekisteröityneille asiakkaille tarkoitetulla sivuston alueella, jonne pääsyyn tarvitaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset.

Rekisteröityneille asiakkaille lähetetään tietoa verkkokauppaan tulevista uusista tuotteista sähköpostitse. Asiakas voi milloin tahansa perua näiden viestien vastaanottamisen.

Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas luo itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteröityneen asiakkaan tulee huolehtia siitä, etteivät hänen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa joudu ulkopuolisten käsiin. Asiakas vastaa kaikista käyttäjätunnuksillaan tehdyistä tilauksista. Salasanan unohtuessa uuden salasanan saa klikkaamalla jäsensivun kohtaa "Salasana unohtunut" ja lähettämällä sähköpostiosoitteensa salasanapalveluun. Muissa käyttäjätunnukseen ja salasanaan liittyvissä ongelmatilanteissa tulee kääntyä asiakaspalvelun puoleen käyttämällä tällä sivustolla olevaa yhteydenottolomaketta.

Tilaaminen

Yleistä tilaamisesta

Tilaamisessa on kolme päävaihetta: Toimitustietojen antaminen, tilauksen lähettäminen ja maksu laskulla.

Asiakas maksaa tuotteesta tilaushetkellä hyväksymänsä hinnan, eikä se muutu, vaikka tuotteen hinta verkkopalvelussa myöhemmin muuttuisikin.

Kestotilaus

Kestotilaus jatkuu automaattisesti valitun laskutusjakson mukaisesti voimassaolevaan kestotilaushintaan. Tilauksen voi irtisanoa ilmoittamalla siitä kaksi viikkoa ennen uuden laskutusjakson alkua. Jos tilaaja muulloin haluaa irtisanoa kestotilauksensa, on hän velvollinen maksamaan irtisanomisen voimaantuloon saakka saamansa digitaalinen aineisto. Digitaalinen aineisto veloitetaan erillishinnaston mukaan. Jos laskutusjakso tai maksueriä on maksettu ennen irtisanomisen voimaantuloa, tilaus päätetään maksetun jakson loppuun. Tilaajalla on kuluttajasuojalain 6. luvun 15 §:n ja 16 §:n 6. kohdan mukaisesti oikeus 14 päivän kuluessa ensimmäisen laskun/tilausvahvistuksen vastaanottamisesta veloituksetta peruuttaa tekemänsä uusi määräaikainen tai kestotilaus. Peruuttamisilmoitus voi olla vapaamuotoinen ja sen voi tehdä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta.

Määräaikaisen tilaus

Määräaikainen tilaus päättyy tilausjakson loppuun, mikäli asiakas ei ole tehnyt jatkotilausta. Mikäli tilaus peruutetaan kesken tilausjakson, veloitetaan digitaalinen aineisto erillishinnaston mukaan.

Toimitustietojen antaminen

Pakollisia toimitustietoja ovat asiakkaan nimi- ja osoitetiedot, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

Tilausvahvistus lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Maksaminen

Ennen tilauksen lähettämistä asiakkaan tulee tarkistaa, että tilauksen tiedot ja toimitustiedot ovat oikein. Tilaus maksetaan laskulla. Maksutapahtuman hoitaa eezy.fi Lisätietoa>

Toimitukset

KutsuMagazine -verkkokaupan ladattavien tuotteiden tilaukset toimitetaan suoraan tilauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Verkkokurssien, videoiden, webinaarien, seminaarien PDF pääsylippujen osallistumislinkkien tilaukset toimitetaan verkkokaupan lataussivujen tai sähköpostin avulla.

Digitaaliset tuotteet ja palvelut ovat asiakkaalla katsottavissa 30 päivää ostotapahtuman jälkeen, ellei tuotteen yhteydessä ole erillistä mainintaa ajallisuudesta.

Toimitusajat

Digitaaliset koulutukset ja/tai ladattavat tuotteet toimitetaan tilauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen 2 - 15 arkipäivän sisällä laskun maksusuorituksen saapumisesta eezy.fi palveluun.

Palautusoikeus

Palautusoikeus ei koske ladattavia tuotteita, digilehteä, digitaalisia koulutuksia/kursseja eikä verkkokoulutusten (webinaarit) osallistumislippuja eikä muitakaan verkkojulkaisuja.

Reklamaatiot

Mikäli toimitettu tuote ei vastaa tilattua, asiakkaan tulee välittömästi ottaa yhteyttä KutsuMagazinen   asiakaspalveluun käyttämällä tällä sivustolla olevaa yhteydenottolomaketta. Yhteydenotossa on mainittava tilaajan tiedot ja tilausnumero sekä reklamaation aihe.

Tilauksen peruminen

Asiakas voi perua tilauksensa, mikäli toimitus ei ole tapahtunut  KutsuMagazine -verkkokaupan ilmoittamassa ajassa. Tilauksen peruutuksesta tulee ilmoittaa KutsuMagazine sivuston asiakaspalveluun käyttämällä tällä sivustolla olevaa yhteydenottolomaketta. KutsuMagazine sivustolla on oikeus perua tilaus, jos tilattu tuote on loppuunmyyty tai sen saatavuudessa on muita ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Tilauksen perumisesta ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Webinaarikoulutusten, verkkokurssien, työpajojen ja pääsylippujen tilaukset ovat sitovia eikä tilausta voi perua. Tilatun webinaarikoulutuspaikan, verkkokurssien, työpajojen jä pääsyliput voi tarvittaessa luovuttaa toiselle henkilölle samassa taloudessa. Osallistujan vaihdosta on tällöin ilmoitettava  KutsuMagazine sivuston yhteydenottolomaketta käyttäen viimeistään 48 tuntia ennen webinaarikoulutuksen, verkkokurssien, työpajojen ja tapahtumien toteutusajankohtaa, jotta osallistumislinkki ehditään lähettää uudelle osallistujalle ajoissa.

Digitaalisten koulutusten ja verkkokurssien tilaukset ovat joko elinaikaisia (kertamaksu) tai määräaikaisia eikä tilausta voi sen toimittamisen jälkeen perua. Määräaikaisten tilausten yhteydessä asiakkaalle ilmoitetaan aina määräaikaisen tilauksen pituus (esimerkiksi 31 päivää). Määräaikainen tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson lopussa ilman erillistä irtisanomista. Päättyneen tilauksen voi uusia maksamalla voimassa olevan hinnaston mukaisen uuden tilausjakson tilausmaksun.

Ladattavien tuotteiden erityisehdot

Asiakas saa käyttää lataamaansa teosta tietokoneellaan ja tulostaa teoksen aineistoa omaan käyttöönsä. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida teoksen sisältämiä aineistoja laajemmin kuin edellä tässä kohdassa on sallittu. Asiakkaalla ei ole oikeutta jakaa tai levittää teosta missään muodossa eteenpäin.

Tekijänoikeuslaissa on säädetty tekijänoikeuden suojaaman teoksen luvattomasta käytöstä korvausvelvollisuus ja rangaistusuhka. Tekijänoikeuslain 57 §:n mukaan teoksen luvattomasta käytöstä seuraa aina hyvitysvelvollisuus. Teoksen tahallinen ja tuottamuksellinen luvaton käyttö aiheuttaa lisäksi vahingonkorvausvelvollisuuden. Korvattavaksi tulevat tällöin teoksen arvo ja laittomasta kopioinnista aiheutuvat muut kustannukset, kuten haitta ja oikeudenkäyntikulut. Jos  KutsuMagazine sivuston kirjoittajalla on perusteltua syytä epäillä, että Käyttäjä on toiminut sitoumuksiensa vastaisesti, KutsuMagazine sivuston kirjoittajalla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista sopimuksen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Asiakkaalla ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai ladattavasta tuotteesta maksetun hinnan palautukseen. Lisäksi asiakas sitoutuu korvaamaan KutsuMagazine sivuston kirjoittajalle kaiken väärinkäytöksestä aiheutuvan vahingon.

Muita ehtoja

KutsuMagazine  sivusto pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan ilmoittamatta siitä etukäteen. Asiakkaan tulee ennen tilauksen tekemistä tutustua voimassaoleviin toimitusehtoihin KutsuMagazine verkkokaupan sivuilla. KutsuMagazine sivusto ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja.

 KutsuMagazine sivusto ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

KutsuMagazine  sivusto ei myöskään korvaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja eikä KutsuMagazine sivustolla ole korvausvelvollisuutta näiden käyttöehtojen mukaisien oikeuksien käytöstä.  KutsuMagazine sivuston vastuu rajoittuu enimmillään Suomen lakien pakottavien säännösten mukaan.

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuuksistaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy. KutsuMagazine sivusto ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista. Mahdolliset riita-asiat pyritään aina ensisijaisesti sopimaan asiakkaan ja KutsuMagazine sivuston omistajan kesken. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaiden osalta asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.